Askerlikte Adil Çözüm İnisiyatifi bir grup duyarlı kişinin katılımıyla askerlik konusunda herkes için ortak bir çözüm üretmeyi amaçlamaktadır. Sosyal medya ve imza kampanyaları gibi çeşitli iletişim araçlarıyla kamuoyunun dikkatini bu konuya çekmeye çalışan inisiyatif, karar vericileri yapıcı bir çözümde uzlaşıya davet etmektedir.